Socialt ansvar

Vi uppskattar att vara en del av samhället

Både inom och utom företaget främjar vi principer för socialt ansvarsfull verksamhet. En harmonisk arbetsmiljö är vägen till goda ekonomiska resultat och positiva förändringar i samhället. En kontinuerlig förbättring är viktig för oss. Vi genomför personalutbildning och fritidsaktiviteter.

Vi bygger en kultur av miljövänlig och ansvarsfull verksamhet genom respekt, förtroende och mervärdesskapande. Ekologiskt ansvar är mycket viktigt för oss. Därför ägnar vi mycket uppmärksamhet åt rationell användning av resurser och avfallssortering. Vi deltar i olika sociala initiativ.

”I. Simonaitytės offentliga bibliotek i Klaipėda och tryckeriet Druka har samarbetat i mer än tio år. Om vi bara skulle nämna att vi aldrig haft några missförstånd, svikna löften eller missuppfattningar under vårt samarbete så skulle vi inte göra samarbetet rättvisa. Vi vill understryka att vi alltid har blivit bemötta av högt kvalificerade specialister hos Druka, som inte bara stått för sina ord och handlingar, värderat sitt arbete, varit beredda att lyssna, förstå, bedöma och, i synnerhet, bistå, utan även har stöttat ett och annat projekt. Vi är stolta över att ha en partner som inte minutiöst räknar tid och materiel och som aldrig vägrar utföra vissa välgörenhetsarbeten: tryckta informationsblad, broschyrer och annat material för våra projekt. Det senaste exemplet på vår vänskap är tryckning av vykort i samband med hundraårsfirandet av vänskap och partnerskap mellan städerna Mannheim och Klaipėda. Vi välkomnar tryckeriet Drukas professionella team och ledning som tar hänsyn till stadens kulturella behov”, - Juozas Šikšnelis, direktör

”Ett stort tack till tryckeriet Drukas direktör Algirdas Apulskis för samarbetet med St. Pranciškus Asyžietis kloster i Klaipėda. Tryckeriet Druka är ett uttryck för det moderna samhället i Klaipėda som visar ledningens samhällsansvar. Den kommunikationsteknik och de teknologier som tryckeriet Druka erbjuder ger oss möjlighet att ge ut broschyrer av hög kvalitet vid evenemang i samverkan med onkologiska patienter och förmedla ett viktigt etiskt och moraliskt budskap. Gud välsigne er!”, - Bror Benediktas

Sedan 2008 trycker vi en specialiserad ekologisk tidskrift, Ozonas. Det är den första tidskriften inom ekologisk undervisning i Litauen, vilken startade 2006. Den har ungefär 10 000 läsare. Ozonas är avsedd för företag, institutioner och aktiva personer som vill öka allmänhetens miljömedvetande och därmed skapa en ekologisk generation som är grundad på principer för ansvarsfullt beteende.

”De som jobbar med utgivningen av den ekologiska tidskriften Ozonas värderar bevarandet av naturen och resurserna – det är värderingar som tryckeriet vägleds av. En varm och uppriktig dialog inleddes, då det i vårt land fanns ytterst få företag som valt en miljövänlig inriktning. Vi (och tryckeriet Druka) blev således de första i Litauen som uppmanade till att välja rationell konsumtion. Tack vare vårt långa och pålitliga samarbete får vi ofta kommentarer från läsare inte bara gällande våra idéer, utan även den intressanta tidskriften som det är ett nöje att bläddra i och läsa.

Tryckeriets professionella team gör ett så bra arbete att läsarna väntar på varje nummer med spänning. Därför vill vi tacka Drukas medarbetare för deras stöd och professionalism”, - Lina Bakšytė, ansvarig redaktör