Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen är vårt värde

Vi anser att en långvarig framgång på Druka till stor del beror på personalens välbefinnande. Genom att ta hand om deras hälsa och säkerhet försöker vi skapa gynnsamma arbetsvillkor. I det dagliga arbetet tillämpar vi principen att en säker och hälsosam arbetsmiljö lägger grunden för ett stabilt företag.

På Druka utförs olika produktionsprocesser. Därför lägger vi stor vikt vid personalens förväntningar och önskemål och förbättrar åtgärder som ska hjälpa oss att nå målen gällande medarbetares hälsa och säkerhet på ett ansvarsfullt sätt. Inom företaget följer vi strikta säkerhetsbestämmelser och genomför åtgärder för förebyggande av olyckor. Drukas medarbetare genomgår en årlig hälsoundersökning. Olika specialister verksamma inom medicin har möjlighet att besöka företaget. Druka lägger stort värde vid personalens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.