Miljöpolitik och kvalitet

Kvaliteten på trycksaker är den första!

År 2003 blev Druka det första tryckeriet i Litauen som införde en miljöstandard. Precision och noggrannhet garanterar kvaliteten i varje beställning.

Ledningssystem används för hantering av grafisk formgivning, förberedelse för tryck, offsettryck och efterbehandling. De bygger på förebyggande av föroreningar och uppfyllande av lagkrav samt säkerställer en minskning av miljöpåverkan såväl som en kontinuerlig förbättringsprocess.

Miljöledningssystemet som är anpassat till kvalitetsledningssystemet (certifierat i enlighet med kraven i ISO 9001) gör det möjligt att garantera kvaliteten i produktions- och förvaltningsprocesserna. Genom användning av dessa system kan Druka optimera processerna, minska antalet fel och öka produktiviteten.

Sedan 2015 är vi på Druka Printing House Svanenlicensierade.

                       Printing house Druka 14001          Printing house Druka 9001          Printing House Druka Nordic Ecolabel