Korrigering av PDF-filer

Korrigering av PDF-filer:

  • Om PDF-filer innehåller smärre avvikelser från rekommendationerna korrigeras de med programmet Pitstop från Enfocus (t.ex. färgändring från RGB till CMYK, ändring av komponerad färg av text och linjer till K100-färg osv.). Kunden informeras alltid om ändringar.
  • Produktionsenheten är inte ansvarig för grammatiska fel som förekommer i PDF-filer. Vi korrigerar dem endast om vi har möjlighet.
  • Större eller mer komplicerade mallar korrigeras i Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop och CorelDraw, där man kan arbeta med allt nödvändigt material (typsnitt, illustrationer).
  • Man måste vara medveten om att korrigering av felaktiga mallar tar tid, vilket kan leda till förändrade beställningsvillkor. Vänligen kontakta oss om ni har frågor kring detta.