Guide för produktion av mallar

Guide för produktion av mallar

För att tillgodose kundernas förväntningar och utföra beställningarna på bästa sätt ber vi er att följa dessa rekommendationer.

Publikationens innehåll anges i PDF-format.

Rekommendationer för utarbetandet av PDF:

 • PDF-filer får inte innehålla några begränsningar när det gäller tryck, granskning, korrigering etc.
 • PDF-filer får inte vara splittrade (composite).
 • Publikationens inlaga bör vara i en enda fil. Tomma sidor som är avsedda i publikationen ska vara inkluderade.
 • Sidformatering ska vara enhetlig i hela filen. Man bör inte kombinera filer (spreads).
 • Alla sidor ska vara numrerade.
 • Mallens skala ska vara 1: 1.
 • Mallens format består av slutprodukten efter beskärning (trimbox) och överlappning för beskärning (bleed). Överlappning ska inte vara mindre än 3 mm på alla sidor.
 • Beskärningsmarkering (crops) är inte nödvändig, men om den finns ska den vara minst 3 mm från sidans kant (trimbox).
 • Viktig information skall inte placeras närmare än 3 mm från kanten (trimbox). I limbundna publikationer (broschyrer etc.) på omslagets andra och tredje sida samt inlagans första och sista sida skall viktig information inte placeras närmare än 8 mm från insidan (inside).
 • Mall av limmat omslag och hårt omslag skall göras som en sida (sista sidan av omslaget + baksidan + första sidan av omslaget) och ska komma i en separat PDF-fil.
 • Resolutionen på rasterobjekt (CMYK, Grayscale) skall vara cirka 300 dpi, och bitmap cirka 1 200 dpi.
 • Alla teckensnitt måste ingå i PDF-filen (embedded) eller konverteras till kurvor innan filen genereras.
 • Minsta rekommenderade teckenstorlek är 5 pt.
 • I mallar ska CMYK, grayscale färgerna användas. Om annan färg behövs ska Pantone-färger användas (färgen ska väljas från Pantone-färgkatalogen genom att ange färgkoden). Andra färger som inte är anpassade för tryck (RGB eller liknande) kommer automatiskt omvandlas till CMYK-kod. Resultatet kan vara annorlunda än vad ni förväntar er.
 • När färgövergångar (gradient) används ska CMYK-kanalens minivärde vara 3 procent, för att undvika att ränder uppstår.
 • Svart färg (K 100) trycks automatiskt om man använder Black overprint-funktion (bakgrund under svarta objekt och text i andra komponerade färger skärs inte ut). Därför ska svart text (upp till 24 pt) och linjer (upp till 3 pt) endast färgas med en färg (K100). Större svarta objekt och text bör färgas med komponerade färger (t.ex. C50 M40 Y40 K100), för att undvika oönskade Black overprint-effekter. Dock får man inte överskrida högsta tillåtna mängd färg för specifikt papper (enligt tillverkares rekommendationer). Mallar för partiell UV-lackering, foliering och stansning måste vara vektorbaserade och presenteras i en separat PDF-fil. Deras format måste exakt motsvara mallens format.