• Produktion av flygblad i upplagor från 1 000 exemplar
  • När ytvikten överstiger 170 g/m2 används bigningsmetod för vikning
  • Tillverkning av hängen, stansning efter önskad mall, limning av monteringsben
  • Olika vikningsalternativ erbjuds: från 1 till 6 vikningar
  • Vi producerar kupongblock med perforering och hål för montering
  • Vi ger tips om hur man kan kombinera tryck av flygblad, broschyrer, affischer och foldrar på samma pappersark så att det ger lägre tryckkostnad och minimerar pappersspillet

  Produktion och arkoffsettryck av iläggsblad, flygblad, kuponger och hängen. Vi värderar målinriktat arbete och ger därför gärna tips om hur man kan kombinera tryck av flygblad, broschyrer, affischer och foldrar på samma pappersark så att det ger lägre tryckkostnad och minimerar pappersspillet.

  Flygblad, broschyrer:

  • Tryck från 1 000 exemplar
  • För produktion används vanligen ett bestruket 115–170 g/m2 papper
  • Olika vikningsalternativ erbjuds: från 1 till 6 vikningar

   

  Kupongblock:

  • Vi kan erbjuda limning i block, klistra papp på undersidan, borra hål och perforera

   

  Hängen:

  • Stansning efter önskad mall
  • Limning av foten med dubbelsidig tejp

   

  Mervärde i produktion av broschyrer och andra reklamtrycksaker kan skapas med olika efterbehandlingstekniker:

  • När ytvikten överstiger 170 g/m2 används bigningsmetod för vikning
  • Laminering, heltäckande eller partiell lackering med UV-lack, relieftryck i papperet (mönsterpressning), stansning, foliering