Eksporto klasterio stiprinimas

„Į INOVATYVIŲ SPAUDOS PRODUKTŲ EKSPORTĄ ORIENTUOTŲ MVĮ, SUSIJUNGUSIŲ Į BENDRĄ VERTĖS GRANDINĘ, TINKLO AUGIMO SKATINIMAS“

NR. 02-026-K-0008

Lietuvos spaustuvininkų asociacija, vienydama spaustuves ir kitas organizacijas, esančias vertės grandinėje, inicijuoja projektą, kurio veiklos nukreiptos klasterio „Baltic printing & services cluster", veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystes tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, bei jo produkcijos žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti į inovatyvių ir unikalių, išteklių tausojančių, spaudos produktų eksportą orientuoto MVĮ klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą.

Projekto vykdytojas: Lietuvos spaustuvininkų asociacija

Projekto partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė „DRUKA“, VIA AQUARIA UAB, Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė „Kopa“, Crypto-a MB, UAB Olson Group, UAB „Bubo bubo LT“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. gruodžio 22 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas: 554.429,18 EUR

Skirtas finansavimas: 320.000,00 EUR

Projekto rezultatai:
1. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) – 6 įmonės;
2. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos) – 3 įmonės;
3. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios) – 1 įmonė;
4. Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės) – 2 įmonės;
5. Paramą dotacijomis gavusios įmonės – 6 įmonės;
6. Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) – 234.429,18 Eur
7. Klasterio narystė tarptautiniuose tinkluose – 11 vnt.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, bendrai finansuoja Europos sąjunga pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.