Socialinė atsakomybė

Vertiname buvimą visuomenės dalimi

Tiek organizacijoje, tiek už jos ribų vadovaujamės socialiai atsakingo verslo principais. Harmoninga darbo aplinka – kelias į puikius verslo rezultatus ir teigiamus pokyčius visuomenėje. Siekiame nuolatinio tobulėjimo, organizuojame personalo mokymus bei laisvalaikį.

Draugiško aplinkai ir atsakingo verslo kultūrą formuojame remdamiesi pagarba, pasitikėjimu ir pridėtinės vertės kūrimu. Mums labai svarbus ekologinis atsakingumas, todėl didelį dėmesį skiriame racionaliam išteklių vartojimui, atliekų rūšiavimui. Dalyvaujame įvairiose socialinėse iniciatyvose.

 „Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka ir spaustuvė  DRUKA bendradarbiauja gerą dešimtmetį. Sakyti, kad mūsų bendradarbiavimo  netemdė nesusipratimai, nesusikalbėjimai, žodžio netesėjimai, vadinasi, nieko  nepasakyti, nes DRUKOJE visada susidurdavome ne tik su aukštos kultūros  profesionalais, ne tik atsakančiais už savo žodžius bei veiksmus, vertinančiais savo  darbą, gebančiais išklausyti, suprasti, patarti, įvertinti ir, svarbiausia, padėti, bet ir  noriai atsiliepiančiais į prašymus paremti vieną ar kitą sumanymą. Mes  didžiuojamės turėdami tokį partnerį, kuris skrupulingai neskaičiuoja darbo ar  medžiagų sąnaudų, ir niekada neatsako kaip labdarą atspausdinti mūsų projektams  informacinių skrajučių, lankstinukų, skirtukų bei kitokios medžiagos. Paskutinis mūsų draugystės pavyzdys – Klaipėdos ir Manheimo miestų draugystės bei partnerystės sutarties šimtmečiui atspausdinti atvirukai. Mes džiaugiamės profesionalia spaustuvės DRUKA komanda ir jos vadovybe, kuri jautriai atsiliepia į kultūrinius miesto poreikius“, - direktorius Juozas Šikšnelis.

Šie maloningi padėkojimai skirti spaustuvės DRUKA direktoriui Algirdui Apulskiui už bendradarbiavimą su Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu. Spaustuvė DRUKA yra vienas iš modernios visuomenės pažangos ženklų Klaipėdoje, kuris liudija bendrovės vadovų pilietiškumą. Spaustuvės DRUKA komunikavimo technikos ir technologijų dėka solidarumo su onkologiniais ligoniais renginiai užpildomi kokybiškais leidiniais, kurie komunikuoja svarbų informacijos etinį bei moralinį matmenį. Telaimina Jus Dievas!“,Brolis Benediktas.

Nuo 2008 m. spausdiname periodinį specializuotą ekologinio švietimo žurnalą „Ozonas“. Tai pirmasis Lietuvoje ekologinio švietimo žurnalas 2006 m. Leidinys turi apie 10 tūkst. skaitytojų auditoriją. „Ozonas“ yra skirtas įmonėms, įstaigoms ir aktyviems žmonėms, siekiantiems didinti visuomenės ekologinį sąmoningumą bei burti ekologiškos kartos bendruomenę, besiremiančią atsakingos gyvensenos principais.

„Ekologinio švietimo žurnalo „Ozonas“ nariams labai svarbios gamtos bei resursų tausojimo vertybės, kuriomis vadovaujasi spaustuvė DRUKA. Šiltas ir nuoširdus bendravimas prasidėjo dar tuomet, kai mūsų šalyje reta įmonė rinkosi žaliojo verslo kryptį. Kaip ir mes, taip ir spaustuvė DRUKA tapo pirmąja Lietuvoje, skatinančia racionalaus vartojimo kryptį. Ilgamečio patikimo bendradarbiavimo dėka kaskart gauname šiltų skaitytojų atsiliepimų ne tik dėl „Ozono“ skleidžiamų idėjų, tačiau ir dėl kokybiško žurnalo, kurį gera versti bei skaityti.

Profesionali spaustuvės komanda sudaro galimybes kiekvieną numerį paversti laukiamu ir ieškomu skaitytojų, todėl dėkojame spaustuvės DRUKA nariams už pagalbą bei profesionalumą“ , - vyr. redaktorė Lina Bakšytė.