Kokybės politika

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

MISIJA

 • Tapti klientų pagalbininkais spaudos srityje ir sudėjus aistrą darbui, profesionalumą bei atsakingumą sėkmingai augti drauge.

STRATEGIJA/TIKSLAI

 • Gerinti kokybės vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.
 • Suteikti klientams geriausias paslaugas nuo pirmos užklausos iki galutinio gaminio pristatymo.
 • Siekti pilno klientų pasitenkinimo produkcijos kokybe.
 • Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimus, gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje ir įmonėje.
 • Tobulinti procesų technologijas, vidinį komunikavimą ir bendradarbiavimą, siekti stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.
 • Užtikrinti nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją.
 • Nuolat peržiūrėti įmonėje vykstančius procesus, juos analizuoti ir tobulinti.
 • Siekti geresnių efektyvumo rodiklių visoje įmonėje.

VERTYBĖS

 • Pagarba. Siekiame kurti konstruktyvų bendradarbiavimą, pagrįstą partneryste ir sąžiningumu.
 • Pasitikėjimas. Priimame iššūkius, suteikiančius galimybę įrodyti savo išskirtinumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Siūlome naudingus sprendimus ir tinkamai vykdome pažadus. 
 • Pridėtinės vertės kūrimas. Patirtis ir nuolatinis tobulėjimas, inovatyvus mąstymas ir atvirumas naujovėms. Siekiame įgyvendinti ir viršyti klientų ir partnerių lūkesčius.

ĮMONĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 • Supažindinti visus darbuotojus su šia kokybės vadybos sistemos politika ir užtikrinti politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą reikalingais ištekliais.
 • Užtikrinti, kad kokybės politika būtų laisvai prieinama visuomenei.
 • Stebėti, analizuoti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.