ES FINANSAVIMAS 2021-2023 m.

ĮMONĖS SPAUDOS PROCESO MODERNIZAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS

 

UAB „Druka“ įgyvendina projektą „Įmonės spaudos proceso modernizavimas, diegiant skaitmenines technologijas".Projekto įgyvendinimo metu siekiama įsigyti modernius spaudos įrenginius, kurie leis padidinti gamybos proceso efektyvumą, pagerinti gaminamos produkcijos kokybę. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių tenkinimą, padidinti įmonės darbo našumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 695 560,50 Eur  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. iki 2023 m.