E-komercijos modelio diegimas

E-komercijos modelio diegimas

UAB „Druka“ įgyvendina projektą „Įmonės E-komercijos klientų savitarnos sprendinys, skirtas pakuotei įsigyti (Web to pack)". Projekto įgyvendinimo metu siekiama įdiegti e- komercijos sprendinį, kuris leis automatizuoti pakuotės užsakymo apdorojimo procesą, pagreitinti produkto pagaminimą ir pateikimą vartotojui, padidinti įmonės darbo našumą ir įgyti konkurencinį pranašumą, padidinti pajamų augimą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ įgyvendinimo priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860„E-komercijos modelis COVID-19“.

Projekto finansavimas – 44849,73 Eur  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis –  2021 m. -2022 m.