Darbuotojų sauga

Sauga darbe mūsų vertybė

Tikime, jog ilgalaikė kompanijos DRUKA sėkmė priklauso nuo jos darbuotojų gerovės. Rūpindamiesi jų sauga ir sveikata, stengiamės kurti palankias darbo sąlygas. Kasdienėje veikloje vadovaujamės principu, jog saugi ir sveika darbo aplinka yra stabilaus verslo pagrindas.

Įmonėje laikomasi saugos darbe reikalavimų, užtikrinamas darbo procesų saugumas, įgyvendinamos nelaimingų atsitikimų  prevencinės priemonės, kurių pagalba siekiama stiprinti atsakingą darbuotojų požiūrį į saugų darbą ir savo sveikatą. Darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra yra nuolat tobulinama. Kiekvienas darbuotojas geriausiai išmano savo darbą, todėl, tobulinant darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų įgyvendinimo priemones yra atsižvelgiama į dirbančiųjų lūkesčius ir jų pasiūlymus.

Įmonėje kasmet vykdomas darbuotojų bendras sveikatos patikrinimas, suteikiama galimybė ir kitų sričių gydytojams specialistams atvykti į įmonę ir patikrinti darbuotojų sveikatą.