Atmintinė rengiantiems tekstus

Atmintinė rengiantiems tekstus

Jūsų pateiktuose tekstuose galimi tik redakciniai pakeitimai.
Tekstai turi būti surinkti kompiuteriu (jeigu neužsakyta teksto rinkimo paslauga). Renkant tekstą, turi būti laikomasi šių taisyklių:

  • tarpai turi būti tik tarp žodžių ir tik po vieną tarpą tarp žodžių;
   • pirma pastraipos eilutė gali būti atitraukta tik komandos Format Paragraph First Line pagalba;
   • renkant tekstą laipsnio rodikliai, indeksai pakeliami arba nuleidžiami komandos Format Font Subscript arba Format Font Superscript pagalba;
   • lietuviškame tekste naudoti ilgą brūkšnį, šio simbolio kodas Alt+0150. Tekstus rinkti programa Word.

Piešiniai, grafikai pateikiami geros kokybės. Jei jie atlikti kompiuteriu, turi būti pateikta ir failai, ir atspausdinti ant popieriaus. Piešiniai gali būti tif, jpg, bmp, wmf, eps, pdf, cdr formatuose. Pateikiant piešinius eps, pdf, cdr, wmf formatuose naudoti šriftus Times New Roman arba Arial, kiti šriftai turi būti paversti į kreives. Grafikai gali būti padaryti programa Excel.