Aplinkos apsaugos politika

APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama UAB DRUKA verslo strategijos dalis. Nuolatinis dėmesys mus supančiai aplinkai, ekologiškumo užtikrinimas, Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų vykdymas skatina mus:

  • Vykdyti veiklą laikantis visų aplinkos apsaugos reikalavimų ir teisės aktų.
  • Nuolat vykdyti mus supančios aplinkos stebėjimą, analizuoti ją ir taikyti prevencines taršos mažinimo priemones.
  • Nuolat stebėti ir analizuoti mūsų resursų suvartojimą, reguliariai vykdyti prevencinių priemonių priežiūrą, naudoti įrangą, kuri tausoja energiją ir natūralius išteklius.
  • Mažinti taršą ir natūralių resursų naudojimą diegiant geriausią sektoriuje prieinamą bei efektyvų gamybos režimą.
  • Užtikrinti atliekų, susidarančių bendrovei vykdant veiklą, tinkamą tvarkymą, surinkimą ir perdavimą utilizavimui.
  • Naudoti žaliąją energiją.
  • Įmonės veikloje naudoti mažiausiai kenksmingas medžiagas.

ĮMONĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

  • Supažindinti visus darbuotojus su šia aplinkos apsaugos vadybos sistemos politika ir prižiūrėti, kad jos principų būtų laikomasi.
  • Užtikrinti, kad aplinkosaugos politika būtų laisvai prieinama visuomenei.
  • Renkantis tiekėjus, įvertinti jų daromą poveikį aplinkai.