ES FINANSAVIMAS 2018-2020 M.

UAB „Druka“ įgyvendina projektą „Pospaudiminio proceso modernizavimas, pritaikant inovatyvius, aplinkai draugiškus technologinius sprendimus“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įdiegta nauja pospaudiminio proceso technologija, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, sumažintas gamyboje susidarančių nepavojingų ir pavojingų atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, padidės darbo našumas ir gaminių kokybiniai parametrai.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 559 575,00 Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 11 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.